2014. február 27., csütörtök

Mit tanítanak a négylábú pszichoLÓgusok?

Évkezdetkor szó volt a vágyak és a megvalósítás között húzódó akadályokról. Ebben a hónapban nézzük meg, hogyan tudnánk ezt a vizesárkot hathatósan áthidalni?


Azaz, mit tanítanak nekünk a célmegvalósításról a négylábú pszichoLÓgusok, amit érdemes lehet humán környezetben is használni?
Talán ismerős Henry Ford mondása: “If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got”, vagyis: ha mindig ugyanazt teszed mint eddig, akkor az elért eredményed is ugyanaz lesz, mint eddig. Ha lovakkal dolgozunk és valamit nem sikerül elérnünk náluk, azonnal ráébredünk ennek a mondásnak az igazság tartalmára. Egyszerűen rákényszerülünk arra, hogy kérésünket máshogyan továbbítsuk feléjük. Ez új gondolkodásmódot nyit, megtanuljuk, hogy a „kudarcban” csak egy lehetséges próbálkozást lássunk a sok közül, ami útbaigazít: megmutatja, hogy más irányban kell keresgélnünk és rá is vezet arra, hogyan tegyük.
Ebben látom a coaching lényegét is: támogatást nyújtani a változtatással járó hiedelmek beazonosításában és átértékelésében, hogy közelebb vigyen az eredmények megvalósításához.
Ahhoz azonban, hogy a ló együttműködjön velünk, először el kell fogadtatnunk magunkat vele: észre kell vennünk a személyiségét, kapcsolatba kell lépnünk vele: el kell nyernünk a tiszteletét és a bizalmát. Ha ezeket az alapokat kifelejtjük, nem várhatjuk el tőle, hogy kövessen, (mint ahogy emberek esetében sem…).
Az összhang előfeltétele a megértés, a nyílt, tiszta és egyértelmű kommunikáció. Mit szeretnék? Mikor? és Hogyan? Ha mást mond a parancsszó és mást a testbeszéd, ill. a belső szándék, a ló ezt megérzi és az utóbbi szerint fog cselekedni. Ezáltal megtanít a kongruens viselkedésre, a hiteles vezetésre.
Tehát a lovakkal való gyakorláskor sem kell mást tennünk, mint Ford mondását alkalmazva új módon cselekednünk és máris számíthatunk az eredményre!