2012. július 14., szombat

A ló egyénisége


A lovas coachingban a ló egyénisége nagy súllyal esik latba, hiszen éppen a saját lénye, viselkedése révén segíti az ember munkáját. A nem lovas hátterűek számára ez eleinte nem annyira egyértelmű, hiszen nekik a „ló az ló”. Pedig fajtától függetlenül minden ló egyedi, megismételhetetlen élőlény, különleges egyéniség. Erre utal az a régi lovas mondás is, hogy „a ló is ember”.  Ebben a bejegyzésben tehát a lovas coaching szempontjából alkalmazott lóhasználatot járom körül.

A képen Csellengő nevű Furioso-North Star kancámon látható népi csikóskantár 
Cziráki Judit regölyi nyerges-szíjgyártó kézimunkáját dicséri.

2012. július 7., szombat

Kifogások és felelősség


 „Egy nemzet nagysága azzal mérhető, ahogyan az állataival bánik” mondta Mahatma Ghandi. 
Ezt a gondolatot továbbvetítve a személy szintjére, sokat elárul az illető gondolkodásmódjáról, személyiségéről az, ahogyan a lovakkal dolgozik.  Érdekes, hogy míg a keleti emberek neveltetésükből adódóan először magukba néznek és ott keresik az okokat, a nyugati kultúra viszont a külső tényezőket részesíti előnyben, ott keresi a kifogásokat. Utóbbiakra könnyen találunk példát a lósportban: Desmond Morris említi a „Miért csinálja a Ló?” című könyvében, hogy a Sporting Life magazin egy alkalommal közzétett egy gyűjteményt azokból az ürügyekből, amelyekkel a zsokék a vesztes versenyt igyekeztek megmagyarázni.
Lássunk most ezek közül néhányat:

2012. július 1., vasárnap

Értő figyelem és nézőpontváltás

Avagy: a lovak más nézőpontból láttatják velünk a dolgokat.

“A probléma nem oldható meg azzal   a gondolkodásmóddal,
amely magát a problémát létrehozta."
Albert Einstein

    Einstein híres mondása nagyszerűen visszaadja a nézőpontváltás szükségességét. Amíg gondolkodásunk a probléma szintjére összpontosul, nem tudunk tőle elvonatkoztatni és ez megakadályoz bennünket a más síkon, más szempontból mutatkozó megoldási lehetőségek észrevételében. Ha lovakkal végzünk bármilyen gyakorlatot, óhatatlanul figyelembe kell vennünk számos külső és belső összefüggést, meg kell tanulnunk belehelyezkedni a ló látásmódjába ahhoz, hogy a kívánt eredményre jussunk. Ezáltal nagyszerűen gyakorolhatjuk velük a nézőpontváltást.